CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE
Dziękujemy wszystkich za 
jesienną edycję "Czwartków Lekkoatletycznych" 
Powiatu Grodziskiego - 2017/2018. :)


REGULAMIN ZAWODÓW
PONADTO:

1. Nauczyciel WF, trener - opiekun dzieci zobowiązany jest przed zawodami do uzyskania zgody rodziców lub prawnych opiekunów       oraz lekarza na udział dziecka w zawodach, w tym zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych na             potrzeby zawodów, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. W trakcie finałowych zawodów powiatowych najlepsze zawodniczki i zawodnicy edycji w każdej konkurencji i kategorii wiekowej 
    oraz nauczyciele WF, trenerzy otrzymają medale, a szkoły, kluby - puchary.

PROGRAM ZAWODÓW

KARTY STARTOWE 

Nauczycieli WF, trenerów - opiekunów dzieci, prosimy o pobranie, wydrukowanie, czytelne wypełnienie i dostarczenie kart startowych organizatorowi w miejscu i dniu każdych zawodów, przed zawodami w godz. 14.00 - 14.30.01.06.2017. Międzyborów.

Dziękujemy wszystkim za 
"Czwartki Lekkoatletyczne"
Powiatu Grodziskiego - 2016/2017. :)

WIĘCEJ MATERIAŁÓW NA STRONIE: