DOKUMENTY


STATUT KLUBU

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

REKORDY SEKCJI LEKKIEJ ATLETYKI

KLASY SPORTOWE LA

BEZPŁATNE ZAJĘCIA - LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO!